Vinterservice för drev

Drev Ekonomi * Fullservice **
DPH, DPR 6250 kr 10800 kr
Mercruiser-OMC, Volvo Penta SX, DPS 4000 kr***
Övriga Volvo Penta drev 5250 kr 9700 kr

* I ekonomiservice ingår demontering av drev vid upptagning, Byte anod på drev och sköld, knutbälg, olja och pluggpackningar, Vinterförvaring, Montering av drev innan sjösättning (pris inkl material).

** I fullservice ingår samma som ovan + byte av tätning propelleraxel, tätning växelförare, gaffelbussning och avgasbälg.

*** Demontering av drev vid upptagning. Byte olja, pluggpackningar, anod. Vinterförvaring (olja och packningar ingår). Montering av drev innan sjösättning.

Övriga Drevarbeten. Kontakta oss för pris på just din båt.

Bälgbyte Mercruiser, Alpha och Bravo drev 6400 kr
Byte Mercruiser stödlager (vid drevservice) 1840 kr
Byte Mercruiser Växelwire (i samband med bälgbyte) 1230 kr
Demontering drev Mercruiser. Alpha/Bravo, Volvo Sx,Dps 1110 kr
Montering drev Mercruiser. Alpha/Bravo, Volvo Sx,Dps 1120 kr
Bälgbyte Volvo Penta Dps,Sx 4150 kr
Byte växelwire (i samband med bälgbyte Volvo Penta Dps,Sx) 2080 kr
Demontering drev Volvo Penta 1 350 kr
Montering drev Volvo Penta 2100 kr

I priserna ingår ej kostnaden för material (växelhusolja, motorolja, filter, anoder, etc).
Vid eventuella övriga arbeten som identifierats i samband med drevservice debiteras timtaxa och material.

————————————————————

Prisexempel för komplett underhåll Mercruiser Bravo I drev:

Demontering drev
Byte av bälgar (Drivknutsbälg, avgasbälg, Växelwirebälg)
Kontroll av drivknutar
Byte av växelwire
Byte av stödlager
Inljustering av växlar
Inljustering av trim givare / trim limit
Byte av drevolja
Provtryckning / Vacuum
Byte av anoder
Kontroll propeller
Montering drev

Inkl. mtrl samt arbetskostnad Ca: 15,000 Kr

————————————————————–