Avmastning

(Inklusive uppmärkning av mast, placering av mast i låst mastskjul, bogsering av båt från mastkran till upptagningskaj)

Pris
Båtens längd x bredd x 130 kr

Påmastning

4 stag * Båtens längd x bredd x 145 kr
Segelklar ** Båtens längd x bredd x 235 kr

* = Bogsering från mastkran till båtplats, framtagning och avtorkning av mast, mastning, fastsättning av 4 stag.
** = Som ovan men dessutom montering av samtliga stag, vid genomgående mast uppkilning i masthål, justering och säkring av rigg, tejpning av vantskruvar och liknande, montering av bom och storskot, montering av Windex, antenner etc. OBS! Montering av segel ingår ej!