En behållare för hushållssopor avsedd för Jungrusunds Marinservice hyresgäster finns placeras vid vårat hamnkontor.

Grovsopor i samband med vårrustning samt spillolja & oljefilter, kontakta hamnkontoret för anvisning.

Sugstation för septitank finnes.