Priser exkl. mtrl såsom filter, vätskor mm

1-3 cyl
Diesel
4-6 cyl *
Diesel
4-6 cyl **
Diesel
4-8 cyl *
Bensin
Motorkonservering + Mec-Check 3120 kr 3990 kr 5750 kr 3780 kr
Enbart Mec-Check 2250 kr 3400 kr 5000 kr 3000 kr
Enbart Motorkonservering 1940 kr 2620 kr 3400 kr 2520 kr


*
= På EDC och EFI-motorer tillkommer diagnoskostnad 500 kr Art:705

** = Diesel över 4 liter slagvolym

Ytterligare specifikation över inombordsmotorservice

Mec-Check +
Konservering
Enbart
Mec-Check
Enbart
Motorkonserv.
Mec-Check kontroll enligt separat punktlista Ja Ja Nej
Byte olja i motor Ja Ja Nej
Kontroll / Byte olja i backslag Ja Ja Nej
Byte olje och bränslefilter Ja Ja Nej
Kontroll / påfyllning smörjmedel inre stävlager Ja Ja Nej
Uppsugning slagvatten i motortråg Ja Ja Nej
Provkörning Ja Ja Nej
Transport av båt Servicekaj -> Upptagningskaj Ja Ja Nej
Tappning kylvatten, Konservering kylsystem Ja Nej Ja
Kontroll / byte av anod i kylsystem Ja Nej Ja
I sötvattenkylda motorer:
Kontroll av kylvätskans glykolhalt
Ja Nej Ja
Kontroll / byte av anod på
drev och propeller
Ja Nej Nej
Kontroll/byte av olja i drev Ja Nej Nej